Zabieg polega na chirurgicznym usunięciu obydwu jajników, macicy i części pochwy.

Badanie: zabieg i podanie narkozy poprzedza badanie zwierzęcia. U zwierząt starszych lub w ciężkim stanie ogólnym wykonuje się badania krwi. Pozwala to na uniknięcie problemów podczas operacji i powikłań w okresie pooperacyjnym.

Znieczulenie: przy sterylizacji stosujemy znieczulenie ogólne.

Istnieje możliwość zastosowania narkozy:

  • tradycyjnej (podanie domięśniowe lub dożylne środków anestetycznych)
  • wziewnej ,jednej z najbardziej bezpiecznych. Mieszanka anestetyczna jest podawana pacjentowi na bieżąco, głębokość znieczulenia jest pod stalą kontrolą lekarza. W odróżnieniu od narkozy tradycyjnej, która może utrzymywać się jeszcze przez dłuższy czas po zakończeniu operacji, narkozę wziewną można zakończyć w wybranym momencie (od razu po wykonaniu zabiegu). Konsekwencją tego jest szybsze niż przy narkozie tradycyjnej wybudzanie się pacjentki.

Cięcie: w linii środkowej brzucha, po uprzednim wygoleniu, o długości około 3 centymetrów.

Szycie: ranę zamyka się szwami z nici rozpuszczalnych, co eliminuje konieczność zdjęcia szwów.

Czas trwania zabiegu: około 25 minut.

Po upływie doby królica czuje się zupełnie dobrze. Nie stosujemy antybiotyków po zabiegu . Wynika to z uwarunkowań anatomicznych pacjentki oraz rodzaju podłoża, na którym żyje - istnieje u niej zwiększona podatność na infekcje rany. Zalecamy także codzienne przemywanie okolicy rany łagodnymi roztworami odkażającymi.