Zabieg polega na chirurgicznym usunięciu obydwu jajników i macicy.

Badanie: zabieg i podanie narkozy poprzedza badanie zwierzęcia.

Cięcie: w linii środkowej brzucha, po uprzednim wygoleniu, o długości około 2 centymetrów.

Szycie: ranę zamyka się nićmi rozpuszczalnymi, co eliminuje konieczność zdjęcia szwów.

Czas trwania zabiegu: około 25 minut.

Po upływie doby świnka czuje się zupełnie dobrze. Mimo to stosuje się antybiotyk i zaleca się wizyty kontrolne po zabiegu. Wynika to z uwarunkowań anatomicznych pacjentki oraz rodzaju podłoża, na którym żyje - istnieje u niej zwiększona podatność na infekcje rany. Zalecamy także codzienne przemywanie okolicy rany łagodnymi roztworami odkażającymi.