Nasza przychodnia posiada SZPITAL DLA ZWIERZĄT dla tych pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na kontynuowanie leczenia w domu. Jest wiele jednostek chorobowych, które wymagają całodobowej intensywnej opieki medycznej. Często Państwo jako właściciele nie jesteście w stanie podjąć się pielęgnacji własnego pupila w domu, z powodu np. stanu zagrożenia życia. Wtedy możenie Państwo zlecić to nam. W naszym szpitalu posiadamy aparaturę, która w sposób ciągły monitoruje parametry życiowe pacjenta, aby na bieżąco kontrolować proces leczenia. Kardiomonitory, pompy infuzyjne perystaltyczne i strzykawkowe, ciągła tlenoterapia, całodobowa możliwość badania krwi, moczu , RTG i innych parametrów to podstawa nowoczesnej intensywnej terapii w dzisiejszych czasach. Podczas znieczulenia konieczne jest ciągła podaż płynów infuzyjnych, aby wyrównać spadek ciśnienia tętniczego, które zawsze pojawia się podczas znieczulenia ogólnego.

Posiadamy możliwość znieczulenia wziewnego za pomocą izofluranu, który uchodzi za najbezpieczniejszy gaz anestetyczny, ze względu na brak metabolizmu wątrobowego w opozycji do halotanu, który może uszkadzać wątrobę. Umożliwia nam to wykonywanie zabiegów operacyjnych u pacjentów we względnie złym stanie ogólnym ( przy ropomaciczu, ostre rozszerzenie i skręt żołądka, wypadkach komunikacyjnych) pacjentów w podeszłym wieku ( geriatrycznych), oraz cesarskie cięcie, które niosą za sobą zwiększone ryzyko anestezjologiczne. Każdy nawet najprostszy zabieg chirurgiczny wymaga ciągłej kontroli stanu pacjenta, aby zareagować w porę. Hospitalizacja umożliwia szybsze dochodzenie zwierzaczków do zdrowia. Nie ma w 100 % bezpiecznych znieczuleń, zawsze istnieje ryzyko. Ale w naszym SZPITALU za pomocą aparatury i ścisłych procedur medycznych dążymy do zminimalizowania tego ryzyka i jesteśmy przekonani , że udaje się nam to osiągnąć. Zapraszamy Państwa to odwiedzenia naszej przychodni, chętnie pokażemy Państwu wszystkie pomieszczenia i opowiemy o procedurach obowiązujących w naszym SZPITALU.