Dysponujemy wpełni wyposażonym szpitalem dla zwierząt, dzięki czemu możemy przeprowadzać następujące zabiegi:

  • tlenoterapia (koncentrator z tlenem wykorzystujemy w naszej lecznicy w nagłych przypadkach zagrażających życiu z powodu niedotlenienia takich jak: obrzęk płuc, zapalenie płuc, zapaść tchawicy, rany perforujące do klatki piersiowej, ostra niewydolność krążeniowa czy zaawansowane nowotwory płuc)
  • transfuzje krwi - przetaczamy krew u pacjentów w zagrożeniu życia z ostrą anemią, będącą skutkiem : krwotoku zewnętrznego czy wewnętrznego, czy silnej hemolizy np. w przebiegu babeszjozy czy z tą przewlekłą, często długo utajoną (np. przy białaczkach). Staramy się mieć zawsze jednostkę krwi na stanie w lecznicy, w razie braku możemy pobrać krew od dawcy na miejscu, w innym przypadku właściciel jest zmuszony do dostarczenia nam jednostki z banku krwi.
  • szpital wyposażony jest w pompy infuzyjne, które precyzyjnie odmierzają ilość płynów, które mają zostać podane pacjentowi szpitalnemu w ciągu doby.