Zakres usług prowadzonych w naszej klinice:

  • badania diagnostyczne
  • pobieranie materiału biopsyjnego i badanie histopatologiczne zmienionej tkanki
  • chirurgia onkologiczna
  • leczenie paliatywne